Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

 

BÔ SUNG KIẾN THỨC

 

- Đối tượng phải bổ túc kiến thức trước khi thi là những sinh viên tốt nghiệp đại học không thuộc hai ngành kể trên của các hệ 4 năm và trên 4 năm. Danh mục các ngành khác được tham gia dự tuyển và các học phần phải học bổ sung được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1. Danh mục các ngành được tham gia dự tuyển và học phần bổ sung.
TT
Ngành được dự thi (mã ngành tương ứng)
Học phần bổ sung*
01
Khoa học môi trường (52440301)
Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước cấp
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
Quản chất thải rắn đô thị
02
Quản lý tài nguyên và môi trường (52850101)
03
Sinh học (524201)
Hóa kỹ thuật môi trường
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước cấp
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
Quản chất thải rắn đô thị
04
Công nghệ sinh học (52420201)
05
Khí tượng học (52440221)
06
Công nghệ kỹ thuật hóa học (52510401)
07
Công nghệ thực phẩm (52540101)
08
Kỹ thuật hóa học (52520301)
09
Kỹ thuật địa chất (52520501)
10
Kỹ thuật tài nguyên nước (52580212)
11
Quy hoạch vùng và đô thị (52580105)
Hóa kỹ thuật môi trường
Vi sinh kỹ thuật môi trường
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
Quá trình công nghệ môi trường 1
Quá trình công nghệ môi trường 2
Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước cấp
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
Quản chất thải rắn đô thị
12
Quản lý tài nguyên rừng (52620211)
13
Nông nghiệp (52620101)
14
Quản lý nguồn lợi thủy sản (52620305)
15
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (52510103)

 

*Nếu học phần nào trong số những học phần quy định này đã được học ở bậc đại học, học viên sẽ không phải học bổ sung kiến thức. Nhà Trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định số lượng học phần học viên cần học bổ sung.
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường ĐHDL Văn Lang. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn