Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 
 
HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đơn xin dự thi (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (công chứng) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Bảng điểm đại học;
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
- 03 phong bì cỡ 16 x 20 cm có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc;
- 03 tấm hình 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau hình);
- Các bản sao (có công chứng) giấy tờ hợp pháp của đối tượng ưu tiên;
- Các bản sao (có công chứng) văn bằng chứng chỉ thuộc đối tượng miễn thi ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ (tiếng Anh) nước ngoài;
+ Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau đây: IELTS 4.5; TOEFL 450 ITP hoặc 133 CBT hoặc 45 iBT; TOEIC 450; Cambridge Exam trình độ PET; BEC Preliminary; BULATS 40; CEFR trình độ B1.
   Các chứng chỉ này có giá trị hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh. Nếu quá hạn, thí sinh sẽ phải dự thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào. 
 
MẪU ĐƠN XIN DỰ THI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 2014
Chuyên ngành “Kỹ thuật Môi trường
Hệ tập trung. Mã số: 60.85.06
  
Kính gửiTrường Đại học dân lập Văn Lang
  
-     Tên tôi là: ..............................................................  Phái:................. Dân tộc:...............
-     Thuộc đối tượng ưu tiên: ................................................................................................
-     Sinh ngày.......... tháng............. năm ................... Nơi sinh: ...........................................
-     Tốt nghiệp đại học năm: .................................................................................................
-     Ngành: ...............................................................................................................................
-     Bằng tốt nghiệp đại học do Trường:...............................................................................
cấp ngày............ tháng............. năm ...................
-     Văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)…………………………..ngày/tháng/năm cấp:……..
-     Chức vụ công tác hiện nay:.............................................................................................
-     Tên và địa chỉ cơ quan hiện nay công tác: ...................................................................
-     Số năm công tác:...............................................................................................................
-     Điện thoại liên hệ: Cơ quan:................................    -  Nhà riêng: ................................
 
Tôi xin đăng ký dự thi tuyển sinh Cao học chuyên ngành “Kỹ thuật Môi trường” khóa 2014.
Nếu trúng tuyển, trong quá trình học tập tại trường, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi quy định, nội qui và qui chế hiện hành.
           
Tôi xin đảm bảo tính trung thực của tất cả các văn bản, giấy tờ đã nộp trong bộ hồ sơ đăng ký dự thi. Nếu có gì sai phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
            Xác nhận của cơ quan                                            Ngày     tháng       năm 2014
                                                                                                   Người làm đơn
                                                                                                                       
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
Những giấy tờ kèm theo:
 
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường ĐHDL Văn Lang. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn