Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG                       Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
     
            Số: 328/ĐHVL-SĐH                                     TP.HCM, ngày 24 tháng 07  năm 2014
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014
 
 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
     Căn cứ Quyết định số 4208/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo giao trách nhiệm đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số 60520320) cho Trường Đại học Văn Lang,
      Nhà trường thông báo tuyển sinh cao học ngành Kỹ thuật Môi trường như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh.
            - Đối tượng dự thi thẳng (không phải bổ túc kiến thức) là những sinh viên tốt nghiệp đại học ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và kỹ thuật môi trường của các hệ 4 năm và trên 4 năm.
            - Đối tượng phải bổ túc kiến thức trước khi thi là những sinh viên tốt nghiệp đại học không thuộc hai ngành kể trên của các hệ 4 năm và trên 4 năm. Danh mục các ngành khác được tham gia dự tuyển và các học phần phải học bổ sung được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1. Danh mục các ngành được tham gia dự tuyển và học phần bổ sung.
TT
Ngành được dự thi (mã ngành tương ứng)
Học phần bổ sung*
01
Khoa học môi trường (52440301)
Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước cấp
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
Quản chất thải rắn đô thị
02
Quản lý tài nguyên và môi trường (52850101)
03
Sinh học (524201)
Hóa kỹ thuật môi trường
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước cấp
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
Quản chất thải rắn đô thị
04
Công nghệ sinh học (52420201)
05
Khí tượng học (52440221)
06
Công nghệ kỹ thuật hóa học (52510401)
07
Công nghệ thực phẩm (52540101)
08
Kỹ thuật hóa học (52520301)
09
Kỹ thuật địa chất (52520501)
10
Kỹ thuật tài nguyên nước (52580212)
11
Quy hoạch vùng và đô thị (52580105)
Hóa kỹ thuật môi trường
Vi sinh kỹ thuật môi trường
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
Quá trình công nghệ môi trường 1
Quá trình công nghệ môi trường 2
Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước cấp
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
Quản chất thải rắn đô thị
12
Quản lý tài nguyên rừng (52620211)
13
Nông nghiệp (52620101)
14
Quản lý nguồn lợi thủy sản (52620305)
15
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (52510103)
            *Nếu học phần nào trong số những học phần quy định này đã được học ở bậc đại học, học viên sẽ không phải học bổ sung kiến thức. Nhà Trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định số lượng học phần học viên cần học bổ sung.
2. Điều kiện dự thi.
Người dự tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sĩ phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
Về văn bằng:
Người dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện cần sau:
·  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành công nghệ kỹ thuật môi trường hoặc ngành kỹ thuật môi trường của các hệ 4 năm và trên 4 năm.
·  Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật công nghệ của các hệ 4 năm hoặc trên 4 năm như đã liệt kê trong Bảng 1 và đã được học bổ sung kiến thức theo quy định.
Bổ sung kiến thức
·  Các thí sinh tốt nghiệp hệ chính quy ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành kỹ thuật môi trường không phải bổ sung kiến thức;
·   Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học của các ngành/chuyên ngành khác phải học bổ sung các học phần như trình bày trong Bảng 1 theo từng ngành/chuyên ngành tương ứng. 
Về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn
·   Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và kỹ thuật môi trường với điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
·   Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung trước khi thi theo yêu cầu và phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên
4. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự thi (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (công chứng) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Bảng điểm đại học;
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
- 03 phong bì cỡ 16 x 20 cm có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc;
- 03 tấm hình 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau hình);
- Các bản sao (có công chứng) giấy tờ hợp pháp của đối tượng ưu tiên;
- Các bản sao (có công chứng) văn bằng chứng chỉ thuộc đối tượng miễn thi ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ (tiếng Anh) nước ngoài;
+ Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau đây: IELTS 4.5; TOEFL 450 ITP hoặc 133 CBT hoặc 45 iBT; TOEIC 450; Cambridge Exam trình độ PET; BEC Preliminary; BULATS 40; CEFR trình độ B1.
  Các chứng chỉ này có giá trị hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh. Nếu quá hạn, thí sinh sẽ phải dự thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào.
5. Các môn thi tuyển
(1) Môn cơ bản: Toán cao cấp, (2) Môn ngoại ngữ: tiếng Anh và (3) Môn cơ sở: Cơ sở khoa học môi trường.
6. Lệ phí, thời gian ôn tập và thi tuyển
- Lệ phí thi: 500.000 đồng/người;
- Đối với đối tượng dự thi thẳng:
+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/7/2014 đến hết ngày 27/9/2014
+ Thời gian ôn thi (thí sinh có thể tự ôn thi): từ ngày 20/8/2014 đến ngày 30/9/2014
+ Thời gian thi: 25-26/10/2014
+ Công bố kết quả trúng tuyển: 31/10/2014
+ Thời gian bắt đầu chương trình đào tạo thạc sĩ: 7/11/2014.
+ Thời gian đào tạo: 2 năm.
- Đối với đối tượng phải học chuyển đổi trước khi thi tuyển:
+ Môn học chuyển đổi: tùy theo từng ngành học mà số lượng môn học chuyển đổi sẽ được thông báo cụ thể cho từng thí sinh.
+ Thời gian học chuyển đổi: từ ngày 4/8/2014 đến 24/9/2014
+ Thời gian thi: 25-26/10/2014
+ Công bố kết quả trúng tuyển: 31/10/2014
+ Thời gian bắt đầu chương trình đào tạo thạc sĩ: 7/11/2014
+ Thời gian đào tạo: 2 năm.
  Nộp hồ sơ và liên hệ thông tin tại Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Văn Lang 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP.HCM email: k.mt@vanlanguni.edu.vn, số điện thoại: 08.3.8365317.
 
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                 
                                                                                                           (Đã ký)
 
 
                                                                                                  TS. Nguyễn Dũng

 

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường ĐHDL Văn Lang. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn